Reiseliv

Høyre vil styrke Norge som attraktivt reisemål og turistattraksjon.

Norsk natur er verdens vakreste. Stadig flere utenfor landets grenser er enige, og de siste årene har antall turister som besøker Norge økt kraftig. Flere turister betyr flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.  

Høyre vil fortsette å satse på Norge som reisemål og turistmagnet. Norsk natur, vår rike historie, kulturliv- og minner, kombinert med unike verdensarvområder gir store muligheter for å tiltrekke enda flere turister til landet. I tillegg til flere turister, må vi sørge for at norske reiselivsbedrifter fortsetter å vokse.Reiselivsnæringen skaper mange arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Markedsføringen av Norge som turistland bidrar også positivt til profilering av norske eksportvarer.

 

Høyres løsninger:

  • På sikt fjerne formuesskatten for å styrke norsk eierskap, og sikre norske arbeidsplasser.
  • Fortsette å bygge mer vei og bane, og bygge ut flyplasser og havner for å styrke norsk reiselivsnæring. 
  • Legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene. 
  • Sørge for at turistattraksjoner og aktiviteter er tilgjengelige hele året, og styrke Norge som helårs reisemål. 
  • Gjøre det enklere å inkludere lokal mat og drikke som en del av reiselivsproduktet. 
  • Satse på mer turisme til Svalbard.
  • Styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv, for å passe på at populære naturattraksjoner vedlikeholdes og ikke forsøples.
  • Sikre retten til å betale med kontanter.