Reiseliv

Høyre vil styrke Norge som attraktivt reisemål og turistattraksjon.

Høyre vil styrke Norge som attraktivt reisemål og turistattraksjon. Norsk natur kombinert med et variert kulturliv, en rik landbruks- og matkultur og mangfoldet av kulturminner, og unike verdensarvområder, gir et godt grunnlag for å styrke norsk reiselivsnæring. Vi må sikre at norsk reiseliv fortsetter å ta del i veksten som er i næringen, både internasjonalt og i Norge.

Reiselivsnæringen er en viktig sysselsettingsnæring med mange små og mellomstore bedrifter, og turisme utgjør flere steder i Norge en viktig næring. Markedsføringen av Norge som turistland og profileringen av norske eksportvarer gir gjensidige synergier. Innlands- og hytteturisme fremmer gjensidig kunnskap og forståelse mellom nordmenn fra ulike deler av landet og kan i enda større grad bli en del av limet mellom land og by.

 

Høyres løsninger:

  • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
  • Opprettholde et høyt nivå på investeringer i infrastruktur for å styrke norsk reiselivsnæring. 
  • Styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen, og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. 
  • Legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene. 
  • Legge til rette for at attraksjoner og aktiviteter er tilgjengelige hele året, når det er mulig, og styrke Norge som helårs reisemål. 
  • Legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet. 
  • Øke Svalbards attraktivitet som reise- og turistmål. 
  • Styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv slik at viktige naturattraksjoner blir godt tilrettelagt og framstår som attraktive for brukere og uten unødig slitasje og forsøpling. 
  • Sikre retten til å betale med kontanter.