Bredbånd og elektronisk kommunikasjon

Høyre bidrar til en effektiv digital infrastruktur, og sikrer tilgang til høyhastighets bredbånd og raskt mobilnett i hele landet.

Norge må sørge for å ligge i forkant av utviklingen av e-samfunnet. Det vil forenkle hverdagen for oss alle, øke næringslivets konkurransekraft og forhindre digitale klasseskiller.

Høyres ambisjon er å sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 mbps.

Hastighet og pålitelighet

Bredbånd er mer enn internett via en kabel i husveggen. Med 4G kan mobilnettet overføre datamengder langt utover hva som er mulig med eksisterende kabelnett mange steder. I tillegg kan fjernsendere nå små boligklynger langt unna annen bosetning.

Vi mener det er nødvendig å se disse ulike tiltakene i sammenheng med hverandre. Derfor vil vi legge frem en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Den skal stake ut kursen mot målet om 100 mbps. i hele landet.

Det offentliges rolle

I hovedsak står private aktører for utbyggingen av bredbånd. Men noen steder er befolkningsgrunnlaget så lite at det ikke vil være lønnsomt for private å bygge ut. I slike områder går vi inn for at staten og lokale aktører går sammen i et spleiselag for å finansiere utbygging.

Det offentlige spiller en viktig rolle med hensyn til å fastsette hvor dyrt det skal være å bygge ut, blant annet gjennom å bestemme hvor dypt man må grave ned kabler. Vi ønsker å samordne graveforskrifter mellom kommuner og gjøre det enklest mulig å bygge ut bredbånd.

Høyres løsninger:

  • Sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med et mål om hastighet på 100 mbps.
  • Legge frem en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon, som skal se ulike metoder for utbygging i høyhastighetsnett i sammenheng.
  • Gi statlig tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.
  • Forenkle gravereglene slik at det blir billigere å bygge ut bredbånd.