Bredbånd og elektronisk kommunikasjon

Høyre vil ha en effektiv digital infrastruktur, og vil sikre tilgang til høyhastighets bredbånd og raskt mobilnett i hele landet.

Norge må sørge for å ligge i forkant av utviklingen av e-samfunnet. Det vil forenkle hverdagen for oss alle, øke næringslivets konkurransekraft og forhindre digitale klasseskiller.

Høyres ambisjon er å sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 mbps. I dag har 78 % av husstandene tilgang på det. Første delmål er at 90 % av husstandene skal ha tilgang på slik internett innen 2020.

 

Hastighet og pålitelighet

Bredbånd er mer enn internett via en kabel i husveggen. Med 4G kan mobilnettet overføre datamengder langt utover hva som er mulig med eksisterende kabelnett mange steder. I tillegg kan fjernsendere nå små boligklynger langt unna annen bosetning.

Vi mener det er nødvendig å se disse ulike tiltakene i sammenheng med hverandre.

 

Det offentliges rolle

I hovedsak står private aktører for utbyggingen av bredbånd. Private aktører investerte over 10 mrd. kr i bredbåndsinfrastruktur i 2016, som er over 3 mrd. kr mer enn enn i 2013. Noen steder er befolkningsgrunnlaget så lite at det ikke vil være lønnsomt for private å bygge ut. I slike områder mener Høyre at staten og lokale aktører bør sammen i et spleiselag for å finansiere utbygging.

Samtidig er det viktig at vi gjør det billigst mulig å grave. Mange kommuner har hatt ulike krav til hvordan man skal grave bredbåndskabler, som har gjort det unødvendig dyrt å bygge ut. Høyre og regjeringen har sørget for at det blir lagt frem en nasjonal graveforskrift, som vil gi mye mer bredbånd for pengene.

Høyres løsninger:

  • Sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med et mål om hastighet på 100 mbps. Første mål er av 90 % av husstandene skal ha 100 mbps nedlastingsfart innen 2020.
  • Gi statlig tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene
  • Forenkle gravereglene slik at det blir billigere å bygge ut bredbånd