Offentlig privat samarbeid

Vi vil bruke offentlig-privat samarbeid oftere for å sikre at ny vei og bane blir bygget raskest mulig.

OPS gir mer for pengene

Offentlig-privat samarbeid har vist seg å være en effektiv metode for utbygging av samferdselsprosjektet. I Norge er tre veiprosjekter gjennomført som OPS, og dette ga mer for pengene, i form av at veien stod raskere klar (kortere byggetid), økt innovasjon og nye løsninger. Derfor vil vi sette i gang flere OPS-prosjekter innen både vei og jernbane.

Hva er OPS?

OPS er en kontraktsform mellom det offentlige og et privat selskap. Samarbeidet inkluderer planlegging, finansiering, bygging og vedlikehold av for eksempel en vei- eller jernbanestrekning, og motiverer utbyggeren til å utføre hurtig kvalitetsarbeid.

Det offentlige setter standarden og definerer kvaliteten på prosjektet. Utbyggeren bruker sin kompetanse og erfaring til å sørge for at prosjektet blir bygget på best mulig måte. Som del av kontrakten får utbyggeren også i oppdrag å vedlikeholde veien eller banestrekningen, som regel i rundt 25 år.

Raskere nedbetaling

I bytte mot denne totalpakken betaler staten årlig en forhåndsavtalt sum til entreprenøren i kontraktsperioden. OPS-kontrakter kan utføres på mange forskjellige måter og gjennomføres både med og uten bompenger. Vi mener størsteparten av prosjektet skal betales ned like etter ferdigstillelse. Dette vil føre til lavere kostnader både for staten og for utbyggeren, som dermed får et sterkt insentiv til å levere prosjektet raskt.

Høyres løsninger:

  • Sette i gang flere større OPS-prosjekter på vei og jernbane.
  • Benytte OPS-modeller for å gjøre kostnadene lavest mulig.