Post og postdirektiv

Høyre bidrar til å sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet, og gir Posten større handlingsrom og mulighet for effektiv drift.

Konkurranse om posttjenester

Posten Norge må kunne delta fullt ut i det europeiske markedet for posttjenester, og slik få tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov. Derfor innfører vi nå EUs tredje postdirektiv og åpner for fri konkurranse for alle post- og pakketjenester.

Viktig samfunnsoppdrag

Siden 1647 har Postverket, og etter hvert Posten Norge, brakt gode og dårlige nyheter i brev og pakker. Postsystemet binder landet sammen og har vært en forutsetning for verdiskaping og vekst.

Posten har gått fra en situasjon med monopol på all skriftlig kommunikasjon til stadig sterkere konkurranse, ikke minst fra elektronisk kommunikasjon, som har utkonkurrert Posten på flere områder.

Posten skal fortsatt frem – det er en statlig oppgave å sikre det skjer i hele landet. Men systemet må tilpasses raske endringer i samfunnet.

Liberalisering av postmarkedet

I dag er det fri konkurranse på all postomdeling utenom brev under 50 gram. Pakken fra utlandet kan leveres av Posten Norge eller en av de mange andre aktørene i markedet. I fremtiden vil disse aktørene også kunne distribuere brev.

Portoen forblir lik over hele landet. Posttjenester blir derfor ikke dyrere. Tvert i mot vil mange, særlig bedrifter med masseutsendelser, kunne få billigere tilbud fordi det blir flere som konkurrer om å distribuere det.

Godt og likeverdig tilbud over hele landet

Staten betaler i 2014 over 400 millioner kroner for at post skal omdeles på lørdager. Mengden post som leveres denne dagen utgjør 25 % av snittet for ukedagene for øvrig. Vi mener de færreste vil savne regninger i postkassen på lørdager, og at skattebetalernes penger kan brukes på viktigere oppgaver. Derfor fjerner vi kravet om postomdeling på lørdager.

Rundt 15 % av befolkningen får i dag levert avisen via Posten Norge. Resten får den av avisbud. Vi vil at staten skal sikre at alle abonnenter fremdeles får avisen på lørdager. Dette vil koste om lag 100 millioner kr i året.

Høyres løsninger:

  • Sikre godt og likeverdig posttilbud over hele landet.
  • Legge til rette for at Posten Norge AS får tilpasse seg til en digital tidsalder.
  • Åpne hele postmarkedet for andre aktører, for å konkurrere om å tilby et bedre posttilbud.
  • Staten skal ikke lenger betale for at post også omdeles på lørdager.
  • Beholde lik porto i hele landet.
  • Sikre at abonnementsaviser fortsatt leveres på lørdag.