Post

Høyre vil sikre et godt og likeverdig posttilbud over hele landet.

Postsystemet binder landet sammen, og har i mange år vært en forutsetning for verdiskaping og vekst. Et velfungerende postsystem er fortsatt svært viktig, men rollen har endret seg etterhvert som stadig mer kommunikasjon skjer digital. 

Siden år 2000 er postmengden redusert med over 50 % og nedgangen er økende. Høyre mener derfor at også postpolitikken må være i endring.

 

Videre utvikling av postmarkedet

Høyre i regjering har innført fri konkurranse på alle typer postforsendelser, slik det lenge har vært på alt over 50 gram. Det gir et bedre tilbud for mange, mens andre får det samme som før. I 2014 brukte staten nesten en halv milliard på å opprettholde postombæring på lørdager, til tross for at det er bare en fjerdedel så mange brev da som resten av uken. 

Høyre mener det er viktigere å kunne bruke en halv milliard på for eksempel bedre bredbånd eller bedre veier, enn brev på lørdager, og har derfor gått inn for å ikke subsidiere lørdagsombæring av brev lengre. Samtidig har vi sikret at alle skal kunne få lørdagsavis på lørdag.

 

A og B-post

Fordi vi sender så mye mindre post, er det mindre og mindre lønnsomt å levere A-post. Posten Norge har derfor ønsket å slå sammen A og B-post. Høyre mener tiden er moden for det, forutsatt at det finnes gode løsninger for tidskritiske forsendelser som medisiner og biologiske preparat. Dette jobber regjeringen med å klargjøre.

Høyres løsninger:

  • Sikre godt og likeverdig posttilbud over hele landet.
  • Legge til rette for at Posten Norge AS får tilpasse seg til en digital tidsalder.
  • Åpne hele postmarkedet for andre aktører, for å konkurrere om å tilby et bedre posttilbud.
  • Beholde lik porto i hele landet.
  • Sikre at abonnementsaviser fortsatt leveres på lørdag.