Anonym retting

Høyre åpner for anonym retting av elevarbeid lokalt eller i fylker.

For å styrke vurderingsarbeidet i skolen ytterligere vil Høyre tillate forsøk med anonym retting av elevarbeid der dette er vedtatt lokalt i kommune eller fylke. Forsøk med anonym retting av elevarbeid er ikke en del av regjeringens politiske plattform.

Anonym retting innebærer at navnet erstattes med et elevnummer og rettes av en annen faglærer. Dette er særlig aktuelt på tentamener og større innleveringer. Anonym retting vil være til hjelp for både lærere og elever.

Mange elever etterlyser en mer rettferdig evaluering, samtidig som det er en belastning for lærere å bli beskyldt for å bruke "trynefaktor" i karaktersettingen.

Høyres løsning:

  • Gjennomføre forsøk med anonym retting av elevarbeid lokalt eller i fylker, der dette er vedtatt lokalt i kommune eller i fylke.