Karakterer

Enklere overgang til ungdomsskolen.


Høyre har programfestet at vi vil innføre karakterer fra 5. klasse. Det vil gi både eleven og de foresatte en klarere forståelse av hvor eleven står faglig. Å innføre karakterer på barneskolen er ikke en del av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet at det ikke vil fremmes forslag om dette i inneværende stortingsperiode (2013-17). Det kan allikevel åpnes for begrensede forsøk med karakterer tidligere i skoleløpet der det er lokal tilslutning til dette.

Enklere overgang til ungdomsskolen

OCED anbefaler i en rapport om norsk ungdomsskole at overgangen fra barne- til ungdomstrinnet blir bedre. I dag går elever fra å ikke få tallkarakter i noen fag på barnetrinnet til karakterer i alle fag på ungdomsskolen.

Anonym retting 

Høyre tillate forsøk med anonym retting av elevarbeid der dette er vedtatt lokalt i kommune eller fylke. Dette vil styrke vurderingsarbeidet i skolen ytterligere.

Mange elever etterlyser en mer rettferdig evaluering, samtidig som det er en belastning for lærere å bli beskyldt for å bruke «trynefaktor» i karaktersettingen. Forsøk med anonym retting av elevarbeid er ikke en del av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform.


Høyres løsninger:

  • Innføre læringsmål for alle trinn, slik at elever, lærere og foresatte vet hva elevene forventes å ha lært på hvert årstrinn
  • Gi samtlige elever og foresatte skriftlige tilbakemeldinger i basisfag fra 1. trinn
  • Gjennomføre forsøk med anonym retting av elevarbeid der dette er vedtatt lokalt i kommune eller i fylke


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: