Fraværsgrensen for videregående skole

For å redusere udokumentert fravær som skulk har vi innført fraværsgrense i videregående skole. Her kan du lese hva det betyr for elevene:

Elever i videregående skoler kan ha inntil ti prosent fravær som er udokumentert, og likevel få vurdering med karakter i faget (-ene). Høyre vil at elevene skal lære mer, og det forutsetter at elevene er på skolen. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte, og det bidrar også til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt.

Dersom en elev har mer enn ti prosent fravær i ett eller flere fag, kan eleven likevel få vurdering i fag (-ene) hvis de kan dokumentere at fraværet ut over de ti prosentene skyldes:

  • helse- og velferdsgrunner 
  • arbeid som tillitsvalgt 
  • politisk arbeid 
  • hjelpearbeid 
  • lovpålagt oppmøte 
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett 
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær. 

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, men som og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. 

Elever som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole omfattes ikke av fraværsgrensen. 

Selv om elevens fravær er under grensen, må faglærer ha tilstrekkelig grunnlag for å gi eleven vurdering med karakter.

Les gjerne mer om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside her


Vanlige feil om fraværsgrensen 

  • Det er ikke mulig for elevene å sende inn egenmelding. Fraværsgrensen gir rom for å være borte i 10 prosent av undervisningen hvis man for eksempel er forkjølet. For det faget med færrest timer kan man ha sju timer udokumentert fravær. Det er også flere unntak til regelen, blant annet ved kronisk sykdom. 
  • Kjøreopplæring regnes som fravær. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring.  
  • Helsesøstrene er ikke gitt en ny oppgave. De skal ikke gi ut legeattester, som Helsesøsterforeningen sier til NRK. Helsesøstre er likevel nevnt som eksempel på fagpersoner som kan utstede gyldig dokumentasjon. Det kan for eksempel dreie seg om å bekrefte at eleven har vært hos helsesøster. Som tidligere er det helsesøsters faglige vurdering som avgjør om det kan være aktuelt å skrive andre former for dokumentasjon.

Klikk her for å gå tilbake til temaside om "Skole og forskning"