Mindre byråkrati

Vi vil redusere omfanget av unødvendig byråkrati og la flere bruke arbeidsdagen på å gjøre jobben sin.


Unødvendig byråkrati
I dag må alt for mange bruke arbeidsdagen på overflødig rapportering og utfylling av skjema. Det fører til at ansatte i næringsliv, helsevesen, kultur, frivillighet eller skole får de mindre tid til å skape jobber, behandle pasienter eller undervise barn.

Unødvendig byråkrati påfører norske skattebetalere ekstra kostnader og tapper samfunnet for viktig arbeidskraft. 

Legge ned fylkeskommunen
Høyre mener at to forvaltningsnivåer er nok i Norge. Vi vil legge ned fylkeskommunene og overføre oppgaver til kommunene og staten. Dette vil bidra til mindre unødvendig byråkrati og bedre bruk av penger og arbeidskraft.


Høyres løsninger:

  • Innføre en byråkratisk handlingsregel: Veksten i tjenesteyting skal være betydelig større enn veksten i byråkratiet
  • Styre offentlig sektor mer etter krav til innhold og kvalitet, ikke bare telling eller måling
  • Full reorganisering av forholdet mellom stat og kommune gjennom en demokratireform som fjerner unødvendig byråkrati og dobbeltarbeid
  • Legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene til kommunene og staten
  • Arbeide for felles IKT-struktur i kommunesektoren, bedre samordning av kommunale og statlige IT-systemer. Gi kommunene tilgang til nasjonale felleskomponenter og fellesregistre, bl.a. for å sikre at en opplysning bare rapporteres en gang.


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: