Internasjonalt samarbeid

Verdens utfordringer løses gjennom internasjonalt samarbeid.

Verden står overfor en rekke felles utfordringer som er for store og komplekse til at et land kan løse dem alene, og de må derfor løses i fellesskap. Uten effektivt internasjonalt samarbeid klarer vi ikke å møte utfordringer som klimaendringene, forsøpling av havene eller nye sikkerhetstrusler.

Høyres løsninger

  • Forsvare vårt utenrikspolitiske handlingsrom.
  • Være en pådriver for reform av de viktigste institusjonene, som FN, WTO og NATO.
  • Søke enda tettere samarbeid med likesinnede land i Europa.
  • Samarbeide mer om felles saker også med land som er forskjellige fra oss.
  • Styrke norsk offentlig forvaltnings arbeid med multilaterale spørsmål.
  • Sikre tilstrekkelige ressurser og riktig kompetanse til multilateralt arbeid.