Nordmenn i utlandet

Høyre ønsker å legge forholdene bedre til rette for nordmenn som bor i utlandet.

Et økende antall nordmenn velger å bo i utlandet i lengre eller kortere perioder. Det gjelder særlig mange pensjonister, både uføre- og alderspensjonister.

Et mer globalt næringsliv gjør også at mange jobber og bor, helt eller delvis, i andre land. Dette skaper noen utfordringer knyttet til trygdeytelser, omsorg, rehabilitering og skattemessige forhold. Forskjellsbehandling og mangelfull informasjon fra ligningskontor og folkeregister har satt mange i en vanskelig situasjon, noe regjeringen ønsker å gjøre noe med.

Høyres løsninger:

  • Vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom NAV og Skatteetaten
  • Ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler
  • Legge til rette for internasjonale skoler og IB (International Baccalaureate) i Norge for å gjøre det lettere for familier å bo periodevis i utlandet
  • Foreta en gjennomgang av kildeskatten
  • Sikre gode betingelser for Sjømannskirke