Nordmenn i utlandet

Høyre ønsker å legge forholdene bedre til rette for nordmenn som bor i utlandet.

Et økende antall nordmenn velger å bo i utlandet i lengre eller kortere perioder. Det gjelder særlig mange pensjonister, både uføre- og alderspensjonister.

Et mer globalt næringsliv gjør også at mange jobber og bor, helt eller delvis, i andre land. Dette skaper noen utfordringer knyttet til trygdeytelser, omsorg, rehabilitering og skattemessige forhold. Forskjellsbehandling og mangelfull informasjon fra ligningskontor og folkeregister har satt mange i en vanskelig situasjon, noe regjeringen ønsker å gjøre noe med.

Høyres løsninger:

  • Innføring av dobbelt statsborgerskap
  • Motvirke trygdeeksport til utlandet
  • Ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler
  • Arbeide målrettet for å bisto norske borgere og norsk næringsliv i utlandet
  • Sikre norske studenters mulighet for utveksling til skoler og studiesteder i utlandet gjennom å verne om muligheten til dette som gis gjennom EØS-avtalen
  • Sikre gode betingelser for Sjømannskirken