Høyres pressetelefon

For presserelaterte spørsmål ring 47 46 69 10 (ikke SMS)


Pressekontakt Oslo Høyre