Høyres Valgfond har i 2012 fått følgende bidrag over kr. 30.000,-:

75 000 kroner fra Mustad Industrier AS
400.000 kroner fra Høegh Autoliners Management AS
100.000 kroner fra Sole Invest AS
200.000 kroner fra Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 
500.000 kroner fra Sundt as
50.000 kroner fra Anthon B. Nilsen   
60.000 kroner fra Harald Moræus-Hanssen
60.000 kroner fra Xynteo as
250.000 kroner fra Ferncliff Tih as
100.000 kroner fra AS Bjørgvin
200.000 kroner fra AS Agra Industrier
200.000 kroner fra Agra AS
250.000 kroner fra Gaudus SE C/O Høegh Cap. Partners
1.000.000 kroner fra Canica AS
50.000 kroner fra Furuholmen Invest
100.000 kroner fra Parra AS
250.000 kroner fra Bjerke Eiendom AS
50.000 kroner fra Astrup og Søn AS
100.000 kroner fraPegasus Skips as
500.000 kroner fra Eiendomsspar AS
1.000.000 kroner fra Umoe AS
500.000 kroner fra Odd Gleditch AS
100.000 kroner fra Nordic Shipping AS
250.000 kroner fra Ferncliff AS
250.000 kroner fra Sanden AS
100.000 kroner fra Laco A/S
100.000 kroner fra Viken Shipping AS
30.000 kroner fra Helge Schjøtt
50.000 kroner fra Herman Friele
30.000 kroner fra Jan H. Møller