Høyres Valgfond har fra 1. januar 2014 fått følgende bidrag over kr. 35.000,-:

• 1 000 000 kroner fra Canica AS, (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

• 500 000 kroner fra Sundt AS, (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

• 250 000 kroner fra Agra AS, (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

• 250 000 kroner fra AS Agra Industrier, (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

• 100 000 kroner fra Mustad Industrier AS, (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

100 000 kroner fra Lorentzens Skibs Man. AS (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)

50 000 kroner fra Furuholmen Invest AS (Høyres Hovedorganisasjon/Oslo Høyre)