Mustad Industrier AS – kr. 150 000,-

Canica AS – kr. 5 000 000,-

Herbjørn Hansson – kr. 200 000,-

Sundt AS – kr. 500 000,-

Sole Invest AS – kr. 250 000,-

Svele AS – kr. 250 000,-