Kontakt

Adresse

Ringebu Høyre
v/ MaritTodal
Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Ringebu Høyre

Ringebu Høyre ledes av Marit Todal

Ringebu Høyre er opptatt av å hegne om vår natur og miljø, gode vilkår for verdiskapning og ansvar for kommende generasjoner. Vi vil skape trygge nærmiljø gjennom å støtte lag og foreninger som fremmer kontakt og forståelse mellom mennesker. Alt dette gjør vi på bakgrunn av å lytte til våre velgere. Ringebu Høyre lytter til råd fra folket og søker den beste løsning for alle innbyggere i kommunen vår, også når det gjelder valg av fremtidig kommunestruktur.

Les mer om vår politikk og hjertesaker