Bjerkreim Høyre - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Bjerkreim Høyre avholdt partimøte 1. oktober. 

Det var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Anja Hovland Eigersund
6. Henry Tendenes Gjesdal
7. Irene Heng Lauvsnes Strand
8. Fridtjov Helland Klepp
9. Margrethe Vika Sola
10. Bjørn Schaal Gjesdal
11. Gretha Braut Nese Time
12. Aase Simonsen Karmøy
13. Shirish Awasthi Sandnes
14. Erlend Jordal Stavanger
15. Else Rege Grannes Time
16. Lasse Fredheim Haugesund
17. Nils Petter Flesjå Stavanger
18. Trine L. Danielsen Stavanger
19. Monika Lindanger Tysvær