Hjelmeland Høyre - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Hjelmeland Høyre avholdt partimøte 21. september. 

Det var 7 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Trine L. Danielsen Stavanger
7. Henry Tendenes Gjesdal
8. Karoline Sjøen Andersen Haugesund
9. Anja Hovland Eigersund
10. Modolf Haraldseid Vindafjord
11. Milan Aran Sandnes
12. Helge Ytterøy Lórange Haugesund