Sauda Høyre - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Sauda Høyre avholdt partimøte 23. september. 

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Aleksander Stokkebø Stavanger
3. Sveinung Stensland Haugesund
4. Aase Simonsen Karmøy
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Modolf Haraldseid Vindafjord
7. Erlend Jordal  Stavanger
8. Trine L. Danielsen Stavanger
9. Margret Hagerup Time
10.  Lasse Fredheim Haugesund