Sola Høyre - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Sola Høyre avholdt partimøte 23. september.

Det var 22 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Margrethe Vika Sola
7. Bjørn Kahrs Randaberg
8. Modolf Haraldseid Vindafjord
9. Shirish Awasthi  Sandnes
10. Athar Ali Tadjik Sandnes
11. Anja Hovland Eigersund
12. Fridtjof Helland Klepp
13. Karoline Sjøen Andersen Haugesund
14. Erlend Jordal Stavanger
15. Trine L. Danielsen Stavanger
16. Else Rege Grannes Time/Senior Høyre
17. Monika Lindanger Tysvær
18. Milan Aran Sandnes/Unge Høyre
19. Cille Ihle Stavanger
20. Lasse Fredheim Haugesund
21. Jøran Dahl Gjesdal