Strand Høyre - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Strand Høyre avholdt partimøte 29. september.

Det var 11 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Bjørn Kahrs Randaberg
7. Aase Simonsen Karmøy
8. Shirish Awasthi Sandnes
9. Trine L. Danielsen Stavanger
10. Else Rege Grannes Time
11. Anja Hovland Eigersund
12. Modolf Haraldseid Vindafjord
13. Karoline Sjøen Andersen Haugesund
14. Fridtjov Helland Klepp
15. Margrethe Vika Sola
16. Athar Ali Tadjik Sandnes
17. Henry Tendenes Gjesdal
18. Lasse Fredheim Haugesund
19. Monika Lindanger Tysvær
20. Halvard Aase Strand