Tina Bru på topp!

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Ikke uventet topper Tina Bru nominasjonskomiteens forslag til Rogaland Høyres stortingsliste 2021

Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.

På andre plass følger Sveinung Stensland som har gjort en strålende jobb som helsepolitisk talsperson.

På de neste to plassene finner vi Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø. Begge er inne i sin første periode på Stortinget og er allerede kjente navn med gode posisjoner i partier sentralt.

Et nytt og spennende, men samtidig kjent navn er Irene Heng Lauvsnes som er foreslått på femteplass. Irene er ordfører i Strand kommune.

Irene H. Lauvsnes er en meget engasjert og dyktig politiker. Vi er svært glade for at hun også er villig til å påta seg nye oppgaver nasjonalt, uttaler komiteens leder Janne Johnsen.

På sjette og syvende plass er det også nye spennende navn i Athar Ali Tajik og Karoline Sjøen Andersen.

Johnsen er glad for at komiteen kan legge frem en ung liste full av talenter, og som samtidig har tung erfaring og er i posisjon til å prege posisjoner både på stortinget og i partiet.

Komiteen har hatt mange hensyn å ta. Lokalforeningene har hatt åpne medlemsmøter og sendt oss sine anbefalinger. I tillegg har medlemmene hatt mulighet til å stemme på sine kandidater i en rådgivende uravstemning på nett. Vi føler at listen gjenspeiler rådene vi har fått fra partiets medlemmer, sier Johnsen.

Komiteen har vært opptatt av å få en liste som representerer både kontinuitet, fornyelse og talent. Det har vært mange dyktige og engasjerte kandidater, og vi mener at vår innstilling sikrer bred representasjon fra hele fylket. Vi har satt sammen et utrolig godt lag for Rogaland, avslutter Johnsen.

Her er nominasjonskomiteens enstemmige innstilling på Stortingsliste. Den behandles på Rogaland Høyres nominasjonsmøte 7. november:

 

Navn:

Kommune:

Født:

1.

Tina Bru

Stavanger

1986

2.

Sveinung Stensland

Haugesund

1972

3.

Margret Hagerup

Time

1980

4.

Aleksander Stokkebø

Stavanger

1994

5.

Irene Heng Lauvsnes

Strand

1968

6.

Athar Ali Tajik

Sandnes

1982

7.

Karoline Sjøen Andersen

Haugesund

1995

8.

Modolf Haraldseid

Vindafjord

1960

9.

Anja Hovland

Eigersund

1969

10.

Bjørn Kahrs

Randaberg

1958

11.

Else Rege Grannes

Time

1953

12.

Lasse Fredheim

Haugesund

1996

13.

Margrethe Vika

Sola

1973

14.

Shirish Awasthi

Sandnes

1976

15.

Aase Simonsen

Karmøy

1962

16.

Fridtjov Helland

Klepp

1963

17.

Trine L. Danielsen

Stavanger

1967

18.

Svenn-Børge Vatland

Karmøy

1983

19.

Monika Lindanger

Tysvær

1975

20.

Renè Munthe Eik

Lund

1971


Nominasjonskomiteen har bestått av:

Janne Johnsen (leder), Stavanger

Anders Amundstad-Balle (nestleder), Haugesund

Njål Skår, Hjelmeland

Gunn Dalen Håland, Hå

Ola Steinar Apeland, Tysvær

Peter Andre Schwarz, Sola

Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim

Lisbeth von Erpecom Vikse, Senior Høyre

Terje Hetland, Unge Høyre