Tysvær Høyre - Resultat fra partimøte

Nominasjon 2021
Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Tysvær Høyre avholdt partimøte 1. oktober. 

Det var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Modolf Haraldseid Vindafjord
7. Karoline Sjøen Andersen Haugesund
8. Aase Simonsen Karmøy
9. Shirish Awasthi Sandnes
10. Hard Olav Bastiansen Stavanger
11. Athar Ali Tajik Sandnes
12. Lasse Fredheim Haugesund
13. Trine L. Danielsen Stavanger
14. Fridtjov Helland Klepp
15. Margrethe Vika Sola
16. Bjørn Kahrs Randaberg
17. Else Rege Grannes Time
18. Erlend Jordal Stavanger
19. Monika Lindanger Tysvær
20. Rene Munthe Eik Lund
21. Bjørn Schaal Gjesdal