Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Finnøy Høgre

Finnøy Høgre ledes av Berit Marie Hopland

Finnøy Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.