Vår visjon

Forsand skal være ein god plass å bu. Kjenneteikna på ei levande bygd er trygge og gode kommunale og private arbeidsplasser. Me vil og vera ein pådrivar for å tilreteleggja for dei som ynskjer å legga næringa si til bygda.

Våre hovedsaker

Kommunestruktur

Forsand Høgre vil arbeide for at Forsand framleis skal vera eigen kommune.

Infrastruktur

Forsand Høgre vil arbeide aktivt for å oppretthalde Høgsfjordsambandet.

Næring og tiltaksarbeide

Forsand Høgre vil arbeide for å ivareta eksisterande næringsliv. Skape positivitet rundt nytenking og innovasjon, til dømes innanfor teknologi, forsking og IT.

Skule og utdanning

Forsand Høgre vil at skulen har gode faglige-og økonomiske ressurser.

Se vår politikk
Bjarte Sveinsvoll Dagestad, Ordfører, Forsand
Bjarte Sveinsvoll Dagestad
Ordfører, Forsand

Forsand kommune

Rogaland

Kontakt

Arne Maudal
Leder
Telefon: +4790837429

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Våre folk