Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Forsand Høyre

Forsand Høyre ledes av Arne Maudal

Forsand skal være ein god plass å bu. Kjenneteikna på ei levande bygd er trygge og gode kommunale og private arbeidsplasser. Me vil og vera ein pådrivar for å tilreteleggja for dei som ynskjer å legga næringa si til bygda. Forsand Høgre vil føre ein konservativ politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg fridom og sosialt ansvar, medbestemming og eigedomsrett, og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.