Politikk

Forsand Høgre vil føre ein konservativ politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg fridom og sosialt ansvar, medbestemming og eigedomsrett, og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Kommunestruktur

Forsand Høgre vil arbeide for at Forsand framleis skal vera eigen kommune.

Infrastruktur

Forsand Høgre vil arbeide aktivt for å oppretthalde Høgsfjordsambandet.

Næring og tiltaksarbeide

Forsand Høgre vil arbeide for å ivareta eksisterande næringsliv. Skape positivitet rundt nytenking og innovasjon, til dømes innanfor teknologi, forsking og IT.

Skule og utdanning

Forsand Høgre vil at skulen har gode faglige-og økonomiske ressurser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her