Aktuelt

Tanker etter et budsjettframlegg

Vi har en del utfordringer som skyldes at pengesekken ikke er stor nok. Da er det også slik at vi ikke klarer å levere alle tjenester på en slik måte som vi gjerne ville....

For lang venteliste til institusjon

Gjesdal Høyre liker lite at vi i en rapport fra helse- og omsorgsdepartementet scorer dårlig når temaet er venteliste for langtidsopphold i institusjon. Frank Oftedal tok dette opp i en interpellasjon under siste møtet i kommunestyret. ...

Det må bygges en skikkelig fv 45 i Dirdal

Det er en lite framtidsretta løsning som er presentert fra Statens vegvesen for utbedring av fv 45 gjennom Røyrdalen i Dirdal. Et forslag som ville medføre stenging av veien i 3 måneder med de store følger det ville hatt for viktige næringsaktører i dalen. Et enstemmig kommunestyre ga beskjed om å gjøre leksen på ny. Her er mitt innlegg i saken....

Godt budsjett fra samarbeidspartiene

Da er et godt budsjett lagt fram i formannskapet. Sammen med våre samarbeidspartier AP og SP gjør vi gode grep. Vi styrker skolesektor, helse- og omsorg og det kommer enda mer fleksible barnehager med flere opptak enn før. Og gjelden reduseres med gode 38 mill i den kommende perioden....

Med hjartet på rette staden!

Det er svært kjekt å oppsummere 10 hjertesaker som Gjesdal Høyres listekandidater har presentert nå i sommer. Vi kunne samlet under en overskrift: ”Med hjertet på rette stedet!”. Her kan du finne sakene: ...

Liv Todnem er ny leder

På Gjesdal Høyres årsmøte ble Liv Todnem valgt til ny styreleder. Med seg som nestleder får hun Rolf Kapstad....

Nabopraten er viktig!

Kommunesammenslåing må ikke være et mål i seg selv. I dag vet vi ikke svaret på hva som er best for de neste 10, 20 eller 30 årene. Derfor vil vi snakke med naboene om alle spørsmål som knytter seg til dette....

Jeg hadde trodd på mer.... 

I september sa det forrige kommunestyret egentlig ikke nei til videre utvikling av Gjesdal i lag med gode naboer. Men det er slik likevel. Jeg hadde håpet på et offensivt engasjement nå når naboene er i støtet. I formannskapet 28. januar hadde jeg dette innlegget. ...