Med hjartet på rette staden!

Det er svært kjekt å oppsummere 10 hjertesaker som Gjesdal Høyres listekandidater har presentert nå i sommer. Vi kunne samlet under en overskrift: ”Med hjertet på rette stedet!”. Her kan du finne sakene:


Høyres listekandidater har uavhengig av hverandre valgt seg sin hjertesak som de vil sette på dagsorden i den kommende valgperioden. Sakene trengte ikke nødvendigvis være fra vårt program, men det er også kjekt å registrere at alle hjertesaker kan plasseres inn i programmet.

Henry sier det slik: "Det er fantastisk kjekt å få være 1. kandidat for et parti som har disse viktige sakene på programmet og jobbe sammen med alle på listen vår for å få dette til. Det er en fantastisk gjeng med kandidater som virkelig brenner for å gjøre det enda bedre for alle å bo i Gjesdal."

Derfor er det mer enn riktig å si at Høyre har hjerte for Gjesdal! Dette er det kjekt å gå til valg for nå i høst!

I tillegg til disse hjertesakene er det selvfølgelig også mange andre saker i programmet som du finner her: http://gjesdal.prod.hoyre.no/Politikk/Politisk-program/Program

Dersom du ikke har sett disse sakene, kan du finne mer om de ved å trykke på lenkene, den blå skriften, i oversikten nedenfor:

Fleksible barnehager http://gjesdal.prod.hoyre.no/nb-NO/Aktuelt/Artikler/Min-hjertesak-er-fleksible-barnehager

Vi må ha nok barnehageplasser og vi gå bort i fra det kunstige skille vi har for barn født før eller etter 1. september. Vi ønsker at vi skal kunne ha flere opptak gjennom året.

Flere omsorgsboliger http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Berits-hjertesak

Det er behov for flere omsorgsplasser, spesielt for korttidsopphold

Styrking av helsesøstertjenesten http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Marits-hjertesak-er-styrking-av-helse

Helsesøstere er bærebjelken i det forebyggende helsearbeidet kommunen driver, spesielt for barn og unge!

Tidlig innsats i skolen http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Tidlig-innsats-i-skolen

God hjelp til alle fra første dag er viktig for å stimulere til læring uavhengig av ferdigheter

Eldre må få besøk hjemme! http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Eldre-skal

Mange eldre klarer seg godt hjemme om de opplever trygghet rundt seg. Flere besøk bidrar til det.

Vi må åpne opp idrettshallene! http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Vi-idrettshaller

For å gi flere tilbud til aktivitet i ferier må vi åpne opp idrettshallene våre i ferier!

Barn skal ikke oppleve å være fattige http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Barn-skal-ikke

Det er tøft for foreldre å måtte si nei til aktiviteter som resten av vennegjengen får delta på, og det er både sårt og vanskelig for barn å ikke kunne være med.

Vi må ha lærlingeplasser til de unge! http://gjesdal.prod.hoyre.no/nb-NO/Aktuelt/Artikler/Ungdommen-er-viktige

Det må legges til rette for inntak av flere lærlinger i det offentlige, både i stat og kommune. Dette gjelder også Gjesdal kommune.

Vi må øke legedekningen på sykehjem http://gjesdal.prod.hoyre.no/nb-NO/Aktuelt/Artikler/Franks-hjertesak

Kortere liggetid på sykehus, økt vektlegging av korttids-og rehabiliteringsopphold og styrking av annen medisinsk behandling på sykehjemmet stiller større og større krav til faglig kompetanse i sykehjemmet

Reell innflytelse når det skal tas avgjørelser som angår dine hjelpebehov http://gjesdal.prod.hoyre.no/nb-NO/Aktuelt/Artikler/Personlig-assistanse

De som har behov for personlig assistanse (BPA) skal ha en reell innflytelse på det de i neste omgang skal være en del av.

Tidligere i vår presenterte våre listekandidater både seg selv og to-tre av de sakene som de mener er viktige i vårt program. Å plukke ut bare et par saker fra et godt program var ikke vært lett. 

Da vi oppsummerte da, så var det kjekt å registrere også da at mye av det som gikk igjen var viktigheten av å gi alle  innbyggerne, unge som gamle, gode tilbud. En viktig forutsetning er at Gjesdal kommune skal fremstå som en åpen og serviceinnstilt kommune. Mennesker skal møtes med respekt, toleranse og løsninger tilpasset den enkeltes behov.

Sakene der kan du lese her http://gjesdal.prod.hoyre.no/Aktuelt/Artikler/Godt-program-og-gode-kandidater

Brødtekst