Nabopraten er viktig!

Kommunesammenslåing må ikke være et mål i seg selv. I dag vet vi ikke svaret på hva som er best for de neste 10, 20 eller 30 årene. Derfor vil vi snakke med naboene om alle spørsmål som knytter seg til dette.

Alle rådmenn i hele vårt nærområde, de som ser helheten i tilbudene og tjenestene til sine innbyggere bedre enn de fleste, de har anbefalt oss å snakke sammen for å se om vi finner enda bedre løsninger for framtiden. Det tenkte vi var lurt!

I dag er mye bra, svært bra i Gjesdal, det er ikke det vi snakker om. Det er framover vi må se nå, langt framover, der utfordringene blir store! Så hva da? 

Næringsutvikling er et stikkord. Regional boligpolitikk et annet. Og jordvern for å ha nevnt 3 områder der vi er nødt til å samarbeide bedre. Dette er samfunnsutvikling, altså hva som kreves i regionen fremover på mange felt. Det er det vi må snakke om.

Om det betyr kommunesammenslåing vet vi ikke i dag. For å finne svaret vil vi snakke med alle våre naboer. Det er som å spille kort, vi vil gjerne se alle kortene før vi melder. Også det som ligger i kjøpet!

Derfor har vi sagt i kommunestyret at vi vil ta nabopraten. Fører den til noe, ja så går vi videre. Fører det til forslag om sammenslåing når alt ligger åpent, ja så blir det en folkeavstemming om det.

Så enkelt, men likevel så vanskelig, siden flertallet i kommunestyret, AP, KrF og SP allerede har konkludert om at vi stanser nå. Mindretallet er Høyre, FrP og V.

Er det på grunn av valget på mandag har vi fått som spørsmål ute. Fra andre enn Høyrevelgere. Heller ikke der vet vi svaret, men har jo noen tanker.

Våre naboer på Jæren, fra de fleste parti i Klepp, Time og Hå har alle sagt de vil gå videre med nabopraten selv om skepsisen til noe større er stor. Men de tenker alle som oss, snakk og undersøk. Konkluder deretter og legg saken fram for folkeavstemming dersom konklusjonen er å slå seg sammen med andre!


Marit Høie, leder Gjesdal Høyre

Henry Tendenes, Ordførerkandidat Gjesdal Høyre