Jeg hadde trodd på mer.... 

I september sa det forrige kommunestyret egentlig ikke nei til videre utvikling av Gjesdal i lag med gode naboer. Men det er slik likevel. Jeg hadde håpet på et offensivt engasjement nå når naboene er i støtet. I formannskapet 28. januar hadde jeg dette innlegget.


På Jæren er de det mot alle odds. Og heller ikke at de Sandnes skulle gå videre var det mange som trodde. Men det gjør de jo. Selvfølgelig.

Sør for oss er det også samtaler. Det som så dødt ut i Dalane er i gang igjen mellom flere kommuner.

Gjesdal klarer seg godt alene. Ja visst gjør vi det. I dag, i morgen og hele denne kommunestyreperioden. Men hva siden? Det er i gode dager du bygger deg opp for å stå i mot når stormene begynner. Og blir vi stående igjen alene når toget går, ja da nytter det ikke å løpe etter. Da nytter det heller ikke å si at vi har jo Ålgårdsbanen. Både den, E39 og mye annet kan ryke.

Men mest frykter jeg at vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser på de myke verdiene, velferdstilbudene, barnehage, skole og eldreomsorg. I neste omgang næringsutvikling og jordvern også. Alt dette henger sammen med det som skjer rundt oss.

I september sa kommunestyret at Gjesdal kommune er en veldreven kommune som i utgangspunktet kan bestå slik den er i dag. Ja, den er det. I dag, men hva framover?

Hvorfor kan vi ikke snakke videre og høre om det er muligheter? For deretter å spørre våre innbyggere om det vi måtte komme fram til er godt nok.

I dag har vi ikke alle svarene på det som måtte komme, det mener jeg vi skylder dagens innbyggere og våre kommende slekter.

Det kan godt være at en folkeavstemming vil si nei. Så la den det da. La folket få si noe. Ikke bare oss her rundt dette bordet.

I september sa kommunestyret at Gjesdal kommune også var åpne for naboprater med både Sandnes og Bjerkreim. Det skulle vi gjøre – og gjorde høsten 2015 uten engasjement og heller ikke resultat. Men la oss nå henge på en ekstraomgang og si 2016.

Jeg fremmer derfor et nytt forslag:

  1. Med bakgrunn i nabopratene blant våre naboer, ser formannskapet det som naturlig at Gjesdal kommune går i en bred dialog med alle naboer våren 2016 for å avklare om det er grunnlag for videre samtaler om en eventuell en sammenslåing mellom en eller flere av våre nabokommuner på sikt.

Dersom det skulle være grunnlag for en avtale skal den legges fram for en folkeavstemming.