Kontakt

Adresse

v/ Nicolai Jørgen Berner, Raudvigveien 19
4330 ÅLGÅRD

Våre folk

Se våre politikere

Om Gjesdal Høyre

Gjesdal Høyre ledes av Nicolai Jørgen Berner

Vi har en fantastisk flott kommune og Gjesdal Høyre ønsker å legge til rette for en god utvikling og å styrke innbyggernes identitet. Gjesdal Høyre er din trygghet for at vi alle skal være med å arbeide for å nå de mål som vi setter oss. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi dem som bor der, handlingsrom og muligheter. Med den utvikling som kommer, med flere og større oppgaver til kommunal sektor, vil større enheter og større kommuner være en nødvendighet. Gjesdal Høyre ser at vi i løpet av få år vil ha et annerledes kommunekart i Norge. Vi er klar til å ta den utfordringen.