Politikk

Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi dem som bor der, handlingsrom og muligheter. Med den utvikling som kommer, med flere og større oppgaver til kommunal sektor, vil større enheter og større kommuner være en nødvendighet. Gjesdal Høyre ser at vi i løpet av få år vil ha et annerledes kommunekart i Norge. Vi er klar til å ta den utfordringen.

Våre hovedsaker

Skole og barnehage

For Høyre er en god skolepolitikk en bærebjelke i velferdssamfunnet. Alle barn og unge skal få muligheten til å delta aktivt og til å utvikle sine evner.

Kultur og frivillighet

Gjesdal Høyre mener at den kommunale kulturpolitikken skal finne sin plass innenfor et positivt samvirke mellom uorganiserte-, kommersielle- og organiserte kulturtiltak.

Helse og omsorg

tilrettelegge slik at ideelle organisasjoner og private aktører også kan bidra for å øke både tilbudet og kvaliteten i omsorgstjenesten.

Næring

Høyre vil jobbe for å tiltrekke seg små og mellomstore bedrifter ved å markedsføre Gjesdal som en god næringskommune

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram