Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Hå Høyre

Hå Høyre ledes av Jan Erik Tuen

Hå Høgre vil føra ein konservativ og framtidsretta politikk, bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg fridom og sosialt ansvar, medråderett og eigedomsrett, og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.