Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Styring og økonomi

Ansvarleg og langsiktig prioritering av den lokale pengebruken.

Arbeid og næringsliv

Eit aktivt næringsliv er viktig for busetjing i kommunen og regionen.

Skule og barnehage

For at barn og unge skal få ein god start på livet er det viktig at alle får mulighet til å utvikla sine individuelle evner og talent.

Helse og omsorg

Hjelp når og der det trengst.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her