Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i omskiftende verden

Velkommen til temamøte om "Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i en omskiftende verden».

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes kommer sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og den lokale lederen av Norges Forsvars Forening, Georg Groven.

Formålet med dette åpne debattmøtet vil være å belyse dagens sikkerhets- og forsvarssituasjon i Norge, også sett med bakgrunn i den internasjonale geopolitiske situasjon. Selvfølgelig vil også årets forsvarsbudsjett stå sentralt i diskusjonen.

Korte innlegg fra de tre innlederne, før ordet gis fritt til publikum for spørsmål, kommentarer og en generell diskusjon. Debatten avsluttes med en oppsummering/konklusjon fra de tre innlederne.

Nestleder i Stavanger Senior Høyre, Hjalmar Sunde, tidligere generalløytnant og fylkesmann vil være ordstyrer.

Møtet vil være åpent for alle interesserte – både Høyre sympatisører og andre.