Styreseminar

Har du påtatt deg et styreverv i et av selskapene kommunen eller fylkeskommunen har interesser?

Rogaland Høyre arrangerer nå styreseminar for å gi deg faglig påfyll til styrevervet.

Advokat og partner i LIGL Advokater AS, Morten Tidemann vil trekke frem viktige ansvarsforhold i et styre, hva som kjennetegner godt styrearbeid og trekke frem ulike problemstillinger som kan dukke opp.

Tid: Onsdag 25. januar kl 18.00 (til 20.30)
Sted: Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegate, Stavanger


Enkel servering.

Målgruppen er Høyres lokalpolitikere som har styreverv oppnevnt av kommune/fylkeskommune.

Vi må beregne egenandel på kr 100,- pr deltaker. Dette vil faktureres etterskuddsvis

Påmeldingsfrist 10. januar. Påmelding skjer via denne lenken.

Seminaret er forbeholdt medlemmer i Høyre.