Vi vil ha innspill til fremtidens industripolitikk

Rogaland er et av de viktigste næringsfylkene i landet, vi står ovenfor store omstillinger. Det skjer mye globalt og teknologisk som gir oss nye muligheter.

Næringsministeren er i ferd med å utarbeide en industrimelding som vil legge rammene for utviklingen av næringsliv og industri i Norge i mange år fremover.  Industrimeldingen vil drøfte hvordan nærings- og innovasjonspolitikken bør innrettes for å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

Det er viktig at vi får vite mer om hva som er føringene i industrimeldingen. Samtidig er det NÅ vi må gi innspill til hva som er viktig for oss i Rogaland for å få til den nødvendige omstillingen og fortsatt være et viktig industrifylke.

Høyres Bedriftskanal i Rogaland har derfor gleden av å invitere til møte om industrimeldingen

tirsdag 15. november kl 18.00, på Gaffel & Karaffel i Stavanger.

Leder av Høyres bedriftskanal sentralt Thorhild Widvey vil innlede om industrimeldingen.

Ståle Kyllingstad fra IKM vil innlede om utfordringer og løsninger for Rogalandsindustrien.

Resultatene/konklusjonen fra møtene vil bli oversendt regjeringen for videre vurdering og arbeid før industrimeldingen blir ferdigstilt.

På grunn av enkel servering ber vi om påmelding til rogaland@hoyre.no innen 14.11.

Velkommen!

Møtet arrangeres av Bedriftskanalen i Rogaland/næringspolitisk utvalg.