Friluftsområder i Klepp

Foto: Marie Storhaug

FRILUFTSOMRÅDER I KLEPP

Høyre vil arbeida for at Klepp skal ha gode friluftsområder for aktivitet der folk er.

Me som bur i Klepp kommune er heldige som har ein flott natur å boltra oss i. Jæren er unik i norsk samanheng og i Klepp kan me ver stolte av å ha Norges lengste strand, Orrestranden på heile 5 kilometer. Nabostranda på Bore som sist helg husa Lydbølgefestivalen er perfekt for surfing og vannsport. Strendene våre er blant dei flottaste i verda der dei breier seg mot Nordsjøen, og strekk seg mot Jærens høge himmel.  Med «Syden varme» hadde me nok hatt folkevandring til Jæren. Med respekt for den unike floraen og faunaen er strendene tilrettelagt for rekreasjon og utfart, og Friluftshuset på Orre er skreddarsydd for formålet. Klepp Høyre har gjort det til ein årevis tradisjon å ta i eit tak når strendene våre skal ryddast etter ein lang vintar. Finkorna sand og krystallklart vatn vil  nok kvalifisera for ‘Blått flagg’ sertifisering når kommunen legg inn ein søknad.

Personelg har eg eit stort hjarta for Kleppeloen og det var ein viktig seier då me fekk tunnel gjennom Kleppevarden – stolt over å ha vore med på laget. Kleppeloen er unik, ei lun og sentrumsnær perle som mange skular og barnehagar veit å nytta dagleg. Standarden på turvegen er berekna for turgåing, trimming og sykling, og den har eit godt grusdekke som og er velegna for rullestol. Den  snor seg gjennom eit spennande kulturlandskap som byr på hundre år gamle majestetiske tre, sildrande bekkar og steingarder som slynger seg i terrenget. Her har generasjonar utfolda seg i fri leik og med flotte trimapparat er mitt barndomsparadis klar til å ta i mot nye brukarar. Kvar sommar samlar tusenvis seg i dei grøne bakkane rundt scenen til felles musikk oppleving og gylne øyeblikk når Klepp kommune held sin gratis friluftskonsert.

Klepp har og andre områder som inviterer til utfart i samspel med naturen. Turvegen langs Frøylandsvatnet, frå Orstad til Sandtangen er eit av dei og egner seg ypparleg for småbarnsfamiliar. På lik linje med Kleppeloen er turvegen tilrettelagt og går gjennom barskog, lauvskog og opne parti mot vatnet. Her er det fleire lune viker, der ein kan raste og området har eit rikt fugleliv, der ein kan  oppleve svanepar og andefuglar med kyllingar på ryggen eller små nøstar svinsande rundt seg i vannkanten. No er det spennande ting på gang med brua som ska gå frå Lalandsholmen på Kleppsida til Njåskogen i Time. Målet er å gjere Frøylandsvatnet og turområdet endå meir attraktivt og tilgjengeleg. ‘Midgardsormen’er eit stort dugnadsprosjekt, der organisasjonar, Klepp og Time kommune, næringslivet og privatpersoner tek eit felles løft.

All ære til Bryne Vel som har trudd på og aldri gitt opp draumen.

Godt val

 

Klepp Høyre