Kontakt

Mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Derfor mener Høyre at kulturelt mangfold er en ressurs for samfunnet. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Vi bygger politikken på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier. Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket.

Adresse

Nygata 9
4006 STAVANGER

Telefon

41624182

Ansatte

Rogaland Høyre

Rogaland Høyre ledes av Daniel Aamodt

Mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Derfor mener Høyre at kulturelt mangfold er en ressurs for samfunnet. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Vi bygger politikken på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier. Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket.