Vår visjon

Lund Høyre tror på en veldrevet og framtidsrettet kommune, hvor alle innbyggerne behandles likt.

Våre hovedsaker

Skole

Kvalitet i skolen og tidlig innsats overfor hver enkelt elev. Velgerne kan stole på at Høyre vil jobbe målrettet for god drift , god disiplin og gode resultater i skolen, slik at de ved avslutt et ungdomsskole er godt forberedt ti l opplæring i videregående skole.

Helse og omsorg

Vi jobber for å opprett holde kvalifisert akutt kirurgi og fødeavdelingen ved sykehuset i Flekkefjord.

Eiendomsskatt

Vi jobber for å fjerne eiendomsskatten fordi den er usosial og urettferdig.

Samferdsel og trafikksikkerhet

Bevilgninger til asfaltering og vedlikehold av kommunale veier som en viktig forutsetning for et levedyktig lokalsamfunn.

Se vår politikk

Lund kommune

Rogaland

Kontakt

Hogne Skjerpe
Leder
Telefon: 45036755

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Våre folk