Politikk

Lund Høyre lover at kommunens innbyggere skal ivaretas på best mulig måte.

Våre hovedsaker

Skole

Kvalitet i skolen og tidlig innsats overfor hver enkelt elev. Velgerne kan stole på at Høyre vil jobbe målrettet for god drift , god disiplin og gode resultater i skolen, slik at de ved avslutt et ungdomsskole er godt forberedt ti l opplæring i videregående skole.

Helse og omsorg

Vi jobber for å opprett holde kvalifisert akutt kirurgi og fødeavdelingen ved sykehuset i Flekkefjord.

Eiendomsskatt

Vi jobber for å fjerne eiendomsskatten fordi den er usosial og urettferdig.

Samferdsel og trafikksikkerhet

Bevilgninger til asfaltering og vedlikehold av kommunale veier som en viktig forutsetning for et levedyktig lokalsamfunn.