Vår visjon

Rennesøy Høyres fremste mål er at Rennesøy skal være en god kommune å leve i. Vi vil legge til rette for at alle mennesker får mulighet til å utvikle sine evner, utnytte sitt potensial og til å leve et liv de finner meningsfylt.

Våre hovedsaker

Utdanning

Vi arbeider for gode skoler og barnehager.

Helse og omsorg

Det skal være godt å bli gammel i Rennesøy.

Næring

Større lokal verdiskapning, og et aktivt og voksende landbruk.

Idrett, kultur og frivillighet

Idrett, kultur og frivillige organisasjoner er bærebjelker i gode lokalsamfunnet.

Se vår politikk

Rennesøy kommune

Rogaland

Kontakt

Svein Emanuelsen
Leder
Telefon: 92409574

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Våre folk