Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Rennesøy Høyre

Rennesøy Høyre ledes av Svein Emanuelsen

Rennesøy Høyres fremste mål er at Rennesøy skal være en god kommune å leve i. Vi vil legge til rette for at alle mennesker får mulighet til å utvikle sine evner, utnytte sitt potensial og til å leve et liv de finner meningsfylt. En trykk oppvekst, god skolegang og muligheten til å være en likeverdig deltaker i samfunnet er viktig for å lykkes med dette. Det forutsetter at vi respekter menneskers muligheter til å være seg selv, til å treffe egne valg og til å ta ansvar for seg og sine.