Politikk

En trykk oppvekst, god skolegang og muligheten til å være en likeverdig deltaker i samfunnet er viktig for å lykkes med dette. Det forutsetter at vi respekter menneskers muligheter til å være seg selv, til å treffe egne valg og til å ta ansvar for seg og sine.

Våre hovedsaker

Utdanning

Vi arbeider for gode skoler og barnehager.

Helse og omsorg

Det skal være godt å bli gammel i Rennesøy.

Næring

Større lokal verdiskapning, og et aktivt og voksende landbruk.

Idrett, kultur og frivillighet

Idrett, kultur og frivillige organisasjoner er bærebjelker i gode lokalsamfunnet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her