Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Sandnes Høyre

Sandnes Høyre ledes av Guttorm Stangeland

Trygghet er viktig for innbyggerne i Sandnes. Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet like mye som kriminaliteten selv. Derfor vil Sandnes Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge familier og gode bomiljø met et godt utbygget fritidstilbud er viktige deler av dette. Trygg ferdsel i egne by tar vi i Høyre på alvor.