Vår visjon

Sauda Høgre meiner det må ei kursendring til for å gi saudabuen eit godt tenestetilbod også i åra som kjem.

Våre hovedsaker

Skule og barnehage

Alle barn skal få høve til å utvikla evnene sine. For å få til dette, vil Høgre satsa på læraren!

Kultur, idrett og friluftsliv

Høgre meiner Sauda kommune skal vera ein aktiv samarbeidspartnar og støttespelar for dei frivillige.

Helse og omsorg

Sauda Høgre vil arbeida for eit godt og breitt helsetilbod for alle aldersgrupper.

Sauda treng fleire arbeidsplassar, særleg i privat sektor

Dette er ei av dei viktigaste brikkene som må falla på plass dersom me skal kunna nå målet om folketalsauke.

Se vår politikk

Sauda kommune

Rogaland

Kontakt

Knut Atle Seim
Leder
Telefon: +4790873918

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Ja til Sauda!

Debatten om kommunereforma verkar så langt ikkje å ha engasjert saudabuen nemneverdig. I alle fall ikkje i det offentlege rom. Det er...

Våre folk