Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Sauda Høyre

Sauda Høyre ledes av Knut Atle Seim

Det å finna denne hårfine balansen mellom tilbod og forsvarleg drift blir ei av utfordringane det nye kommunestyret får å stri med i åra som kjem. Sauda Høgre er opptatt av å finna nye løysingar der dei gamle løysingane ikkje verkar lenger, og ta vare på og vidareutvikla det som fungerer. «Forandra for å bevara» er eit kjent omgrep i Høgres politikk. Sauda Høgre ønsker å prioritera vedlikehald og opprusting framfor store investeringar dei kommande åra. Dette for å få betre kontroll på den økonomiske situasjonen, noko me meiner er avgjernade for å kunna vidareutvikla tenestetilbodet til innbyggarane våre. At me ønsker å setta bremsene på i investeringsgalloppen, vil sjølvsagt ikkje påverka alt vedtatte løyvingar til eksempelvis ny barnehage og Folkets Hus.