Kontakt

Adresse

Postboks 147
4239 SAND

Våre folk

Se våre politikere

Om Suldal Høgre

Suldal Høgre ledes av Vanja Ignjatic

Suldal Høgre vil at kommunesenteret skal utviklast til å bli eit sterkt senter for heile kommunen med særskilt merksemd på kultur, kommunikasjon, undervisning, helse, handel og ulike servicetilbod.