Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Time Høyre

Time Høyre ledes av Heidi Netland Berge

Bryne er og skal videreutvikles som regionsenter på Jæren, men Lyefjell/Vestly, Undheim, Kvernaland og Hognestad har klare prioriteringer i Time Høyre sitt program. Skole og barnehage er viktig for Time Høyre, dette gjør at tilbudet til dagens innbyggere når det gjelder skole og barnehage holder en god standard. Nye skolebygg og barnehagebygg er tatt i bruk og flere kommer. Rekruttering av lærere og annet personell er bra, noe som igjen gir en bedre skole for barna.