Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kultur, fritid, ungdom og idrett

Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi ønsker en skole som er attraktiv som arbeidsplass.

Folkehelse, friluftsliv og miljøvern

Sikre offentlige områder til allmennyttige formål.

Bo- og nærmiljø

Etablere nye boområder på Lyefjell, Undheim og Hognestad, i tillegg til allerede eksisterende utbyggingsområder.

Næringsliv og sysselsetting

Forbedre kommunens tjenester overfor næringslivet og landbruksnæringen med tanke på profesjonalitet, forutsigbarhet og rammevilkår.